Rečnik Nail majstora

IMG_9717 (1)

Nokatna ploča sadrži ljuspaste ćelije koje su izgubile jedro. Kada nokat izgubi vlažnost nastaju pojedinačni pločasti keratinizovani slojevi.
Ležište nokta je sloj vezivnog tkiva, pokriven Malpigijevim slojem epiderma na kome se nalazi nokatna ploča.

Matriks je koren nokta, mesto gde se on formira i od koga zavise sve njegove karakteristike: oblik, debljina, gustina i brzina rasta.
Oštećenje matriksa može da dovede do deformacije nokta.
Noktište (lunula) je polumesec kod osnove nokta, odnosno vidljivi deo matriksa u obliku mladog polumeseca. Nalazi se ispod najtanjeg dela nokta i zato je osetljiviji i ranjiviji. Kod svih ljudi veličina noktišta je različita, ukoliko ga nema, to je prvi znak bolesti. (takvog klijenta treba posavetovati da se obrati lekaru)

Sinusi su udubljenja na mestima prelaska od nokatnog nabora prema nokatnoj ploči.

Kutikula (eponihijum) je kožica kod korena nokta koja služi kao zaštita matriksa i ležišta nokta od prodora bakterija, većim delom se sastoji od mrtvih ćelija.

Nokatni nabori (ili kako se još zovu, lateralni nabori) su kožni nabori koji okružuju nokat bočno i sa zadnje strane. Nabori prelaze u kutikulu.

Hiponihijum je koža sa unutrašnjeg dela nokta. Pri nošenju dugih noktiju obično se uvećava, ne treba ga ni u kom slučaju seći, ukoliko klijent želi da sa dugih pređe na kratke nokte, najkraća dužina treba da se završava kraj hiponihijuma. Bitno je da se ne ošteti.

Pterigijum je tanak i isušen deo kutikule koji se sastoji od mrtvih ćelija. Prilepljuje se za nokatnu ploču i narasta zajedno sa njom. Upravo pterigijum treba obavezno dobro ukloniti sa nokta, jer se premaz skida prvenstveno zato što pterigijum nije do kraja uklonjen sa ležišta nokta.

Dorzalni sloj je najviši tvrdi sloj nokatne ploče (orožnali keratin)
Ventralni sloj je najniži sloj nokta, keratin ležišta nokta.
Lateralni nabori (bočni) nalaze se sa obe strane nokatne ploče duž bočnih strana.
Proksimalni nabor – proksimalni znači „najbliži mestu vezivanja“.
Nalazi se kod osnove nokta, kožni nabor kao da odlazi pod nokat i prirasta za ležište nokta.
Slobodan kraj je deo nokta koji je isturen iznad kraja prsta i nije vezan za ležište nokta.

 

 

 

Ostavite odgovor

PROKOZMETIKA